Què és el mètode Montessori?

Metodologia educativa que focalitza la seva acció en els següents principis:

Pensament i moviment. Moviment com a potenciador del pensament i aprenentatge.

Lliure elecció. Desenvolupar la independència, voluntat i responsabilitat. Fomenta l’aprenentatge i incrementa el benestar de l’alumnat.

Recompensa intrínseca. L’error i la sensació d’aconseguir el que es proposa és intern, contribuint així en l’autoestima, sentit de responsabilitat i pensament crític.

Interès. L’alumnat aprèn millor quan està interessat en allò que està aprenent, la qual cosa ajuda a la seva comprensió i concentració.

Aprenentatge entre iguals. L’alumnat aprèn dels seus iguals i també els ensenya de manera natural. Es potencia l’aprenentatge col·laboratiu, promou el respecte, la tolerància i la solidaritat.

Interacció mestra-alumna. La mestra observa i acompanya, possibilitant a l’alumne/a a pensar per si mateix per desenvolupar la confiança i disciplina interior.

Aprenentatge contextualitzat. Endinsats en un context significatiu, l’aprenentatge és més profund i ric que en un context abstracte.

Aprenem fent, veient i sentint.

Ordre en l’ambient i la ment. L’ordre extern i la seqüenciació en l’ús de materials beneficia l’ordre intern de l’alumnat i promou la concentració i la claredat de pensament.

Com és l’ambient Montessori?

Espai diàfan, ordenat, estètic, simple i real.

Cada element té la seva raó de ser en el desenvolupament de l’infant.

Tot a la seva mida.

Ambients preparats: Espais artístics, experimentals, de la vida pràctica, de gràcia i cortesia amb àrees temàtiques amb els materials exposats per treballar amb llibertat de moviment.

Facilita el treball individual, la cooperació entre iguals i els diferents ritmes d’aprenentatge.

L’infant al centre de l’aprenentatge

Reconeixem les necessitats evolutives i característiques de cada edat.

L’aprenentatge de l’infant sorgeix de la necessitat d’adaptació a l’entorn.

0-6 anys | Educació Infantil

Ment absorbent

Compren els dos cicles de l’etapa d’Educació Infantil.

Els nens i nenes d’aquestes edats absorbeixen tots els inputs del seu entorn: llenguatge, cultura…

Materials a l’aula

Dissenyats per generar un context ric basat en la manipulació i l’experimentació.

Es tracta de materials pedagògics sostenibles evitant el plàstic i prioritzant l’ús de materials com la fusta.

Els diferents recursos manipulatius de l’aula estan preparats per les mateixes mestres i adaptats a les necessitats del grup-classe i a cada alumne que el forma.

La mestra Montessori

El personal docent, dins l’aula Montessori observa cada alumne, les seves necessitats, capacitats i interessos oferint-los oportunitats de treball intel·ligent.

La mestra presenta diferents materials i activitats i permet actuar, voler i pensar per si mateix ajudant-lo a desenvolupar confiança i disciplina interior.

A Escolàpies disposem d’una guia Montessori que acompanya, forma i assessora a totes les mestres i famílies i fa observacions de l’alumnat.

Maria Montessori

“Tot allò que som ha estat construït pel nen, el nen que vam ser durant els primers dos anys de vida.” – Dra. Maria Montessori

Bibliografia

Montessori en casa

Davies, S. (2020). Montessori En Casa. Planeta Publishing.

El método Montessori

El método Montessori. (s/f). Fundacionmontessori.org. https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm

La mente absorbente del niño

Montessori, M., Boffil, M., Artel, C., & Echevarría, E. R. (2015). La mente absorbente del niño. Montessori-Pierson Publishing Company.

Tendencias humanas y educación montessori

Montessori, M. Tendencias humanas y educación Montessori. Montessori-Pierson Publishing Company.