Consell escolar

 

Representants

Directora (Presidenta del Consell):

Dolors Vilardell Montañés

Representants de la titularitat:

1.  Consol López Duart

2. Anna Campeny Camps

3. Elisabet Soler Castelltort

Representants dels professors:

1. Cristina Font Puig

2.Teresa Tapia Bou

       3. Montserrat Nolla Pons

Representants dels pares d’alumnes:

1. Pilar González Navarro

2. M. Ángeles Huertas Alarcón

3. Marta Enríquez Busquets

Representants dels alumnes:

Representant del personal d’administració i serveis:

Carme Ponsa Santamaria