Missió

Visió i Valors

La identitat Escolàpia defineix la Visió, la Missió, els Valors i la cultura organitzativa de les Escolàpies. Estableix el model de persona en que es basa el nostre Projecte Educatiu, ens arrela a la nostra tradició, ens enforteix en el present i ens projecta cap al futur.

La nostra

visió

Com Institució cristiana i educativa la nostra visió desitja ser horitzó creatiu, il·lusionant, innovador i carismàtic, per impulsar-nos i ajudar-nos a educar avui.  Ens condueix cap una escola: 

 • Humanitzadora, que ensenya a ser persona.
 • Evangelitzadora, que busca y suscita el diàleg fe-Cultura i realitza un anunci explícit de la Bona Notícia.
 • Innovadora, que supera la mera transmissió de la informació i capbussa a nens i joves en l’estudi i la cerca, els capacita per a comunicar-se en diferents llengües i les educa amb noves metodologies i noves tecnologies.

La Nostra

missió

La missió escolàpia participa de la missió educadora de l’Església. Es concreta en: L’educació integral de la infància i la juventut, en col·laboració amb les famílies, per mitjà d’una escola humanitzadora, evangelitzadora i innovadora.

Els Nostres

valors

 

Els valors son les qualitats que tenim com a Institució Escolàpia, configuren la nostra identitat i ens orienten davant les decisions o reptes de futur

Els valors més significatius de la identitat escolàpia son: 

 • Amor: respecte, comprensió, acompanyament i especial atenció als més desvalguts. 
 • Alegria:  entusiasme i sentit de festa. 
 • Senzillesa i humilitat: proximitat i cordialitat en el tracte. 
 • Paciència: saber esperar cada procés i saber escoltar.
 • Cerca de la Veritat: coherència, objectivitat i sentit crític.
 • Responsabilitat: esforç i dedicació al treball ben fet.
 • Preparació professional: innovació i formació permanent.
 • Treball en equip: diàleg, coresponsabilitat i confiança en les persones.
 • Justícia: equitat, solidaritat i compromís.
 • Llibertat: autonomia, respecte i tolerància.
 • Transcendència: interioritat, escolta, gratuïtat i lliure adhesió a Jesús.