L’Organització

La Identitat Escolàpia defineix la Visió, la Missió, els Valors i la cultura organitzativa de les Escolàpies. Estableix el model de persona en que es basa el nostre Projecte Educatiu, ens arrela a la nostra tradició, ens enforteix en el present i ens projecta cap al futur.

Equip

Directiu

Direcció General i Pedagògica

Elisabeth Soler

 

Cap d’Estudis d’Infantil i Primària

Teresa Tapia

 

Cap d’Estudis d’Educació Secundària

Dolors Vilardell

 

Coordinació de Pastoral

Gemma Martínez

 

 

Organigrama

Equip

Docent

GUARDERIA
I0: Laura Salguero
I1: Laura León
I2: Meritxell Agut

REFORÇ: Emma Rumí i Laia Camats

EDUCACIÓ INFANTIL
I3: Cristina Font
I4: Roser Banet
I5: Gemma Martínez

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r: Teresa Tapia
2n: Anna Maria Caròs
3r: Aurora Espinar
4t: Cristina Serrano
5è: Natàlia Gallel
6è: Elisabeth Bonilla

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
1r: Pau Blasco
2n: Lluís Bofill
3r: Dolors Vilardell
4t: Montserrat Vicente

ESPECIALISTES
Cristina Font, Elisabet Soler, Jordi Martí, Montse Nolla, Montse Vicente, Sònia Rodríguez, Lluís Sevilla, Manel Díaz, Roser Banet, Dolors Vilardell i Oriol Bernier.