L’Organització

La Identitat Escolàpia defineix la Visió, la Missió, els Valors i la cultura organitzativa de les Escolàpies. Estableix el model de persona en que es basa el nostre Projecte Educatiu, ens arrela a la nostra tradició, ens enforteix en el present i ens projecta cap al futur.

Equip

Directiu

Direcció General i Pedagògica

Mª Dolors Vilardell

 

Cap d’Estudis d’Infantil i Primària

Elisabet Soler

 

Cap d’Estudis d’Educació Secundària

Antonio Plaza

 

Coordinació de Pastoral

Cristina Font

 

 

Organigrama

Equipo

Docente

GUARDERÍA

P0: Emma Rumí 

P1: Emma Rumí i cotutora Laura Salguero

P2: Meritxell Agut i cotutora Margarita Ballús

 

EDUCACIÓN INFANTIL

P3: Teresa Tàpia

P4: Cristina Serrano

P5: Gemma Martínez

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

1r: Anna Maria Carós

2n: Lluís Sevilla

3r: Aurora Espinar

4t: Natàlia Gallel

5è: Elisabet Soler

6è: Elisabet Bonilla

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA

1r: Montse Nolla

2n: Antonio Plaza

3r: Samuel Turon

4t: Jordi Amigó

ESPECIALISTAS

Cristina Font, Elisabet Soler, Jordi Martí, Montse Nolla, Montse Vicente, Sònia Rodríguez, Xavi Montiu, Manel Díaz, Roser Banet, Dolors Vilardell.