Les dates previstes per a la presentació de sol·licituds del procés de preinscripció per al curs escolar 2021-2022:

Educació infantil de segon cicle i educació primària: del 15 al 24 de març de 2021 

Educació secundària obligatòria: del 17 al 24 de març de 2021 

Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny: de l’11 al 17 de maig de 2021 

Cicles de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny: del 25 al 31 de maig de 2021