GUÍA PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE COMEDOR ESCOLAR BAIX LLOBREGAT 2021-2022

https://drive.google.com/file/d/1mMjMTk_NaCqbFJ-9H1_Rzm0-eKkwkDKp/view?usp=sharing

PREGUNTAS FRECUENTES DEL TRÁMITE DE AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR CURS 2021-2022

https://drive.google.com/file/d/1YgDDkcQbnAKpuMy1Q5MDvsOmwEGbWB_R/view?usp=sharing

SOLICITUD DE AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR BAIX LLOBREGAT 2021-2022

https://drive.google.com/file/d/1orHzqDn_hLvFNrF61P8awwDLKixI-pdx/view?usp=sharing