El caràcter Propi defineix la Visió, la Missió i els Valors de les Escolàpies.

El caràcter propi està per sobre de qualsevol altre document dels nostres centres, és el fonament de la nostra identitat escolàpia, que ens arrela a la nostra tradició, ens dóna força avui i ens guia cap al futur.

VISIÓ

La nostra visió vol tenir una perspectiva de futur creativa, innovadora i carismàtica, que ens doni impuls i ens ajudi a seguir educant als nens/es amb competència escolàpia. Volem una escola que doni resposta a la realitat d’avui, mirant al futur.

MISSIÓ

L’educació integral de la infància i la joventut, en col·laboració amb les famílies, per mitjà d’una escola humanitzadora, evangelitzadora i innovadora.

VALORS

Els valors significatius de la identitat escolàpia són:

Estimació

Alegria

Senzillesa i humilitat

Paciència

Recerca de la Veritat

Responsabilitat

Preparació professional

Treball en equip

Justícia

Llibertat

Transcendència