Pissarres digitals interactives

Totes les classes disposen de noves i modernes pissarres digitals que comporten una millora pedagògica molt important respecte les antigues pissarres.

Auxiliar de conversa

Comptem amb una auxiliar de conversa en anglès que treballa en tots els cursos de l’escola, fent activitats  en grups reduïts.    

Science

Una hora setmanal de l’àrea de medi es fa en llengua anglesa.  

Formació en valors

Per a la nostra escola és fonamental la formació integral dels alumnes i, per tant, l’educació en valors.  

Treball per projectes

Continuant el treball fet a Educació Infantil, al Cicle Inicial treballem per projectes a l’àrea de medi.  

Apadrinament de la lectura

Els alumnes de segon de primària reben l’ajuda d’un padrí de lectura (alumnes de primer d’ESO) que els acompanya en el seu procés d’aprenentatge de la lectura.

Nutrició

Preocupats per l’educació integral dels alumnes, realitzem diverses activitats adreçades a fomentar hàbits nutricionals saludables.