La nostra llar és un espai on us trobareu acollits i acompanyats per un petit però alegre i engrescador equip d’educadores. La nostra tasca és donar un servei a totes les famílies que ho necessitin, però sobretot la nostra prioritat és el benestar i el bon desenvolupament dels nostres infants.  

Relació estreta amb les famílies

Oferim una relació oberta i distesa amb les famílies, sent flexibles i adaptant-nos a les seves necessitats.

Ambient acollidor i feliç

Oferim un ambient acollidor i variat on l’infant es trobi acompanyat i feliç; posem paraules als seus sentiments i emocions.

Adquisició d’hàbits i rutines

Treballem hàbits i rutines que ajuden al creixement de l’infant que aprèn mica en mica quins són els seus límits.

Aprenentatge basat en l’experimentació

L’aprenentatge dels infants es basa en l’experimentació, en la utilització variada de materials i racons de joc que afavoreixen el descobriment de nous continguts i coneixements.

Educació integral

L’educació integral es basa en el desenvolupament global de l’ésser humà on cal tenir en compte, a més de les habilitats i els coneixements, la importància a aprendre a ser.

Descoberta de l’entorn

Fem petites sortides i excursions (el parc, la biblioteca, el mercat…) per descobrir l’entorn inmediat.

Celebració dels festes populars

Celebrem les festes populars juntament amb les famílies.

Coordinació amb l’etapa d’educació infantil

Compartim expriències i activitats amb educació infantil.