Directora (Presidenta del consell):

Dolors Vilardell Montañés

Representants de la titularitat:

1.  Lourdes Consol López Duart

2. Anna Campeny Camps

3. Elisabet Soler Castelltort

Representants dels professors:

1. Cristina Font Pug

2.Teresa Tapia Bou

3. Gemma Viñeta Andrés

4. Montserrat Nolla Pons

Representants dels pares d’alumnes:

1. Pilar González Navarro

2. Andrés Ripollés Córdoba

3. M. Ángeles Huertas Alarcón

4. Marta Enríquez Busquets

Representants dels alumnes:

1. Marina Jordà Zuñeda

2. Aroa Gibaja Sanmartín

Representant del personal d’administració i serveis:

Carme Ponsa Santamaria