Director (President del consell):

Mª Dolors Vilardell Montañés

Representants de la titularitat:

1.  Maria Lourdes López Duart

2. Laude Cuevas Ramos

3. Elisabet Soler Castelltort

Representants dels professors:

1. Anna Maria Carós Fígols

2. Samuel Turón Dols

3. Natàlia Gallel Biosca

4. Cristina Serrano Cucart

Representants dels pares d’alumnes:

1. Encarnación Sánchez Fernández

2. Marta Enríquez Busquets

3. Andrés Ripollés Córdoba

Representant de l’AMPA

Fàtima Llimona Cabassa

Representants dels alumnes:

1.

2.

Representant del personal d’administració i serveis:

Norma Helena Santos Oliveira