En aquest curs 2019-20 implementem la utilització d’iPads als cursos de cinquè de primària, sisè i primer d’ESO a la nostra escola. Aquesta implementació té lloc com a culminació d’un intens període de formació del nostre professorat per tal de poder inserir metodologies pedagògiques avantguardistes a les nostres aules.

L’iPad serà una eina més de treball en el dia a dia de l’escola que, amb el suport de metodologies educatives com son el treball cooperatiu o el treball globalitzat d’entre d’altres, estem segurs ajudaran a obtenir millors aprenentatges al nostre alumnat.

L’experiència acumulada en d’altres escoles de la nostra Fundació i els resultats obtinguts en elles ens fan ser molt optimistes en aquest nou projecte que encetem.

El procés d’implementació dels iPads continuarà el curs 2020-2021 als cursos de 3r i 4t d’ESO.