ÀREA de LLENGUA: LUDI PRIMÀRIA

Ludi Primària és un material de l’editorial Tekman Books que integra les àrees de Llengua catalana i literatura
i de Llengua castellana i literatura, amb l’objectiu de desenvolupar les competències lingüístiques i comunicatives dels alumnes, formant així parlants plurilingües i interculturals. Tot plegat, a partir de dinàmiques que promouen processos de metacognició que permeten a l’alumne conèixer i entendre el propi procés d’aprenentatge i, alhora, desenvolupar el pensament crític, la reflexió i el treball en equip. 

Dos idiomes, un projecte lingüístic 

Per aconseguir-ho, utilitza:

el treball per projectes

els centres d’aprenentatge

Treball cooperatiu

Estratègies de pensament

Als alumnes els pot resultar pesat rebre el mateix contingut teòric per duplicat, en català i en castellà; per aquest motiu, Ludi Primària està dissenyat per facilitar l’adquisició i la transferència dels continguts que són comuns en les dues llengües i atendre els que en són propis. 

Gràcies a això: 

S’eviten repeticions.

Els alumnes estan motivats.

Es deixa espai per garantir una bona comprensió del contingut.

S’assegura que la comprensió lectora dels alumnes sigui l’adequada.

Es treballa l’educació emocional.