Cada curs ens proposem un lema que compartim entre les deu escoles que formen la Fundació Escolàpies. Durant aquest curs treballarem, als diferents nivells, el següent:

LLANÇA’T

Llança’t! Arrisca’t, aposta en la vida per allò que val la pena, que la teva vida sigui plena. Sigues lliure per comprometre’t en projectes que porten a construir un món millor, implica‘ t amb els més febles, cada moment que vius és una oportunitat per estimar més, per viure més, per ser més feliç. Decideix amb responsabilitat i llibertat. Aquests són els dos valors que enllacen en el lema d’aquest nou curs, i que anirem desenvolupant:
Responsabilitat: reconèixer la importància de prendre decisions i assumir les conseqüències d’aquestes decisions; ajudar a ser conscient que la nostra responsabilitat com a ésser individual és posar-nos al servei dels altres per aconseguir el bé comú.
Llibertat: ser lliures de prejudicis, les aparences davant dels altres; conèixer els valors i ideals que et mouen; desvetllar el sentir crític.