Què és Bee-Bot?

Bee-Bot és un robot groc amb forma d’abella, amigable, programable, molt fàcil d’utilitzar i per aprendre robòtica jugant. El seu encantador aspecte impressiona als infants a partir de 3 anys que l’adoptaran com a mascota per jugar i començaran a programar sense adonar-se’n.

Bee-Bot és un conjunt de materials modulars i manipulables per treballar la Programació i la Robòtica a Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària.
  El Bee-Bot és un robot que permet aprendre a dissenyar recorreguts i també aprendre a controlar-lo per tal que realitzin les accions programades. Aquesta eina es pot programar d’una forma fàcil potenciant la creativitat dels alumnes i els facilita densenvolupar al màxim la seva lateralitat.