Legiland és una proposta basada en les TIC que pretén fer compatible l’avaluació escolar de les lectures literàries amb el plaer per llegir.
Legiland és una Plataforma Digital adreçada a alumnes de 8 a 16 anys que promou la lectura lliure i fomenta la millora de la comprensió lectora.
Un dels grans avantatges de Legiland és que permet que cada lector esculli les lectures mentre el professor pot fer-ne un seguiment individualitzat.
  • Incrementa la motivació de l’alumnat perquè possibilita la seva participació en l’elecció de les lectures.
  • Permet atendre a la diversitat, tant pel que fa als nivells lectors, com als ritmes de lectura i els interessos de l’alumnat.
  • Permet un seguiment exhaustiu i a temps real de l’activitat lectora de l’alumnat.
  • Proporciona una avaluació contínua de la comprensió lectora segons els criteris de les proves PISA.
  • Afegeix un component de motivació addicional mitjançant un entorn de ludi­ficació amb  punts i crèdits que es bescanvien per premis.

Podeu trobar més informació a:

https://www.legiland.cat/