Legiland és una proposta basada en les TIC que pretén fer compatible l’avaluació escolar de les lectures literàries amb el plaer per llegir. Adreçat a l’alumnat de 8 a 16 anys, Legiland promou la lectura lliure i fomenta la millora de la comprensió lectora. Un dels grans avantatges de Legiland és que permet que cada lector esculli les lectures mentre el professor pot fer-ne un seguiment individualitzat. Incrementa la motivació de l’alumnat perquè possibilita la seva participació en l’elecció de les lectures. Permet atendre a la diversitat, tant pel que fa als nivells lectors, com als ritmes de lectura i els interessos de l’alumnat. Permet un seguiment exhaustiu i a temps real de l’activitat lectora de l’alumnat. Proporciona una avaluació contínua de la comprensió lectora segons els criteris de les proves PISA. Afegeix un component de motivació addicional mitjançant un entorn de ludi­ficació amb  punts i crèdits que es bescanvien per premis.