El curs 2017/18 vam iniciar la implantació de la robòtica educativa a l’escola. A primària concretament ho vam fer amb els models de Lego WEDO 2.0 als cursos de 5è i 6è. Enguany hem ampliat el projecte al curs de 4t de primària. Hi dediquem concretament un trimestre per cada grup. Creiem que la Robòtica és el present i futur dels nostres alumnes i no podem deixar passar la oportunitat de beneficiar-nos de tots els avantatges i facilitats que les seves eines ens proporciona. Entre els seus beneficis hi trobem el foment de la intuïció, la capacitat per resoldre problemes mitjançant un procés d’anàlisi, la creativitat o la lògica.