Fa 10 anys que a la nostra escola funciona un grup de secundària de reflexió, diàleg i educació en valors anomenat  FEM CAMÍ.

Cada curs escolar de primer a quart de secundària enviem una carta als nostres alumnes i els convidem a participar-hi. Això significa escollir uns compromisos de constància i creixement personal dins un espai compartit on el diàleg respectuós i les dinàmiques de grup es combinen amb el descobriment de la persona. Aquesta proposta  abraça les nostres escoles de Catalunya i està construint molts vincles d’ amistat entre els adolescents. En aquesta dècada hem creat un camí fet per tots nosaltres amb il·lusió i entusiasme.

Les trobades es realitzen a l’ escola al migdia amb una periodicitat quinzenal.  A més a més gaudeixen d’una sortida de  cap de setmana amb altres grups d´altres centres de la Fundació Escolàpies. Aquesta activitat els permet compartir les seves experiències i conèixer persones de la seva edat.

 

Els adults responsables d’ aquest projecte ho fan de manera voluntària. Les professores responsables d´aquest grup de FEM CAMÍ són la Montserrat Vicente i la Gemma Nogareda. Enguany la Laura Pedreroi l’Eli Bonilla han implementat el grup de monitores donat que tenim molts alumnes al grup i ens calia poder repartir els alumnes afavorint així la qualitat de les dinàmiques i el poder estar més propers a les seves inquietuds.

L’escola vol amb aquesta activitat acompanyar els alumnes en la descoberta d´ells mateixos interioritzant unes formes de fer responsables, coherents i critiques. Per tal de dur això a terme es realitzaran propostes que humanitzin i cerquin la part més espiritual de la persona.