L’aprenentatge de la llengua anglesa és un coneixement necessari i bàsic en la nostra societat. Des de l’escola, portem a terme diverses iniciatives orientades a millorar la competència lingüística. AUXILIAR DE CONVERSA Comptem amb la presència d’un auxiliar de conversa que desenvolupa diverses tasques començant a Educació Infantil i fins a quart d’ESO: – A Educació Infantil i Cicle Inicial de primària es treballa mitjançant cançons, contes i vocabulari relacionat amb el treball per projectes que es fa a cada classe. – A Cicle Mitjà i Superior, es treballa la conversa en anglès (speaking) aprofitant la temàtica dels projectes de l’àrea. – A l’ESO es duen a terme activitats de conversa en grups reduïts. PROVES I CONCURSOS La nostra escola participa en diversos concursos i activitats sobre cultura i llengua anglesa: – De 1r a 4t tots els alumnes participen al concurs d’anglès anomenat Big Challenge on posen a prova els seus coneixements de vocabulari, gramàtica, cultura, comprensió oral i escrita. – A quart d’ESO l’escola dóna la possibilitat, als alumnes que ho desitgin, a presentar-se a l’examen de la Universitat de Cambridge (PET). COLÒNIES – En anys alterns, els alumnes (Primària i Secundària) fan colònies a Catalunya, en anglès. Són una oportunitat d’immersió en llengua anglesa ja que s’hi realitzen activitats en anglès i els monitors els parlen tota l’estona en aquesta llengua. ART AND CRAFTS Des de ja fa uns anys, a Cicle Inicial i Cicle Superior dins l’àrea d’educació artística: visual i plàstica, s’intenta apropar als alumnes a aspectes de plàstica en llengua anglesa, així com vocabulari i tècniques que s’empren en aquesta àrea. Aquesta assignatura la porta a terme un/a mestre/a especialista en la matèria, i un/a mestre/a especialista d’anglès. SCIENCE A Cicle Mitjà i Superior, es treballa l’àrea de Coneixement del Medi Natural, en llengua anglesa (Science). Es treballen, sempre que és possible amb l’auxiliar de conversa, diferents temes relacionats amb aquesta àrea. A vegades tenen relació amb temes que s’estan treballant a classe i d’altres són iniciatives sorgides a partir de l’interès de l’alumnat. MÚSICA EN ANGLÈS Mitjançant el treball de la música en anglès, volem que els alumnes, a més de treballar els continguts propis de l’àrea, ampliïn el seu vocabulari i adquireixin més fluïdesa en aquest idioma. Aquest aprenentatge es fa mitjançant històries, dramatitzacions i cançons i amb el suport de diversos materials i recursos. ART IN ENGLISH A 2n d’ESO es realitza una hora setmanal d’Art en anglès. Hi ha 2 professors a l’aula (plàstica i anglès) i es porten a terme activitats en les que els alumnes fan plàstica i a l’hora han de practicar l’anglès. ENGLISH I LABORATORI A 3r d’ESO dins d’aquestes assignatures dediquem unes hores a fer projectes conjuntament. S’ha treballat l’alimentació saludable, problemes mediambientals. VIATGE ESO A ANGLATERRA – English Week: És una setmana d’immersió en la llengua anglesa adreçada als alumnes d’ESO. Els alumnes estan en famílies britàniques i assisteixen a classes cada dia en grups reduïts: A les tardes es fan sortides i activitats per conèixer l’entorn. INTERCANVIS CULTURALS

– School to School Des de la Fundació Vicenç Ferrer es porta a terme un projecte amb la nostra escola per tal que els alumnes d’Olesa i d’un poble de l’Índia coneguin les diferents realitats tan socials com educatives.

A més a més, intentem promoure els intercanvis amb escoles d’altres països i cultures, per a poder treballar i potenciar la competència plurilingüe i intercultural. Com a exemple, aquest any alumnes de 3r de cicle mitjà, estan treballant aspectes de la llengua anglesa a través d’un intercanvi amb una escola del Marroc. Des de l’àrea de “Music in English” promovem iniciatives com ara Etwinning, plataforma a través de la qual, els nens i nenes descobreixen la realitat cultural, social i educativa d’escoles d’altres països que col·laboren en el programa. CIMG3261 CIMG3522 Imatge1 IMGP0530 P1000631 P1000677 P1020227 P1020405 Picadilly SA4 - copia the guard