EDUCACIÓ INFANTIL:

Es tracta de potenciar activitats en les quals els nens i nenes puguin partir dels seus coneixements, resoldre dubtes, un problema, una temàtica que interessi, busquin informació, la seleccionin, la comparin, l’entenguin. Quan un individu aprèn alguna cosa i l’interioritza, no solament la fa seva, sinó que la converteix en pròpia i amb aquesta interiorització canvia el seu procés mental.   Treballar per projectes significa:
 • L’alumnat és el protagonista de tot el procés. La seva participació en l’elecció del tema, afavoreix la motivació des de l’inici i se’n responsabilitza.
 • Es potencia l’observació directa, la manipulació, l’experimentació,etc.
 • S’estableix una relació directa entre els coneixements previs i els nous aprenentatges. L’alumnat aprèn a partir del que sap. Afegeix als seus coneixements nous continguts, els relaciona directament per propi interès.
 • Es parteix de situacions reals en les quals han de posar-se en pràctica i compartir diferents estratègies d’indagació, elaboració, assimilació i comunicació de la informació.
 • L’alumne genera interrogants sobre la realitat que l’envolta, fent que confronti les seves opinions amb les dels altres.
 • Es respecten els diferents ritmes de cadascú.
 • El mestre assumeix el paper de conductor, orientador, guia…
  Per realitzar un projecte de treball cal seguir diferents fases:
 1. Triar tema.
 2. Què en sabem?
 3. Què volem saber?
 4. Com ho volem saber?
 5. Realització d’activitats
 6. Què hem après.
 

PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA:

A cicle inicial, treballem l’àrea de coneixement del medi mitjançant projectes.

El treball per projectes es caracteritza, entre altres coses, perquè es tenen en compte els interessos de les nenes i dels nens per tal d’organitzar una part dels aprenentatges curriculars. La motivació inicial, a l’hora de començar qualsevol projecte és fonamental per tal d’assegurar la implicació dels alumnes.

Partim dels interessos I la motivació dels nens i nenes,

per conèixer la realitat que els envolta, per tal que desenvolupin unes habilitats, unes capacitats i uns llenguatges –l’oral, l’escrit, el matemàtic, el corporal, l’artístic-,que els permetin relacionar-se amb el món físic i social, dels que formem part i contribuïm a conformar,

de manera cada vegada més adequada. Estirem del que els inquieta, els genera interrogants, els atreu o els fa somiar, per tal d’assolir uns objectius, els curriculars, que els ajudaran a aconseguir nivells creixents de felicitat i de satisfacció, personal i col·lectiva.