En el curs 2014-2015 hem començat a impulsar el Pla lector per tal de desenvolupar la capacitat lectora de l’alumne i despertar el gust per la lectura.

Dins de les diverses actuacions del Pla lector, es dedica, cada dia, una estona a la lectura individual i silenciosa a classe. Aquesta activitat comença a segon de primària i es porta a terme a tots els cursos fins a quart d’ESO.

Per altra banda, hi ha uns llibres de lectura obligatòria en les tres llengües. S’han escollit, preferentment, clàssics de la literatura infantil i juvenil per apropar els alumnes al món literari. A més, s’ha tingut en compte que aquests siguin llibres que transmetin valors.

CIMG3613 CIMG3621 CIMG3624

CIMG3654