El curs 2014-2015 es va iniciar a l’escola el Pla Lector per tal de desenvolupar la capacitat lectora de l’alumne/a i despertar el gust per la lectura. Dins de les diverses actuacions del Pla Lector, es dedica, cada dia, una estona a la lectura individual i silenciosa a classe. Aquesta activitat comença a segon de primària i es porta a terme a tots els cursos fins a quart d’ESO. Per altra banda, hi ha uns llibres de lectura obligatòria en les tres llengües. S’han escollit, preferentment, clàssics de la literatura infantil i juvenil per apropar els alumnes al món literari. A més, s’ha tingut en compte que aquests siguin llibres que transmetin valors.

CIMG3613 CIMG3621 CIMG3624

CIMG3654